Najistotniejsze w nauce angielskiego

Tego, co jest najistotniejsze w nauce angielskiego nie da się na pewno w żaden sposób skatalogować. Dla każdego będzie to lista różnych elementów. Generalnie jednak nauka angielskiego powinna opierać się na chęci samodoskonalenia. Nie wystarczy bowiem spędzić kilku godzin w tygodniu na lekcjach w szkole, żeby opanować język. Niezbędna jest samodzielna praca w domu, praktyka. Może się ona opierać na przykład na utrzymywaniu stałego kontaktu z kimś z zagranicy, z kim można rozmawiać po angielsku. Można również czytać anglojęzyczną prasę, czy oglądać filmy bez tłumaczenia. Poza tym nauka angielskiego musi dawać satysfakcję. Nie każdy lubi się uczyć języków, jednak czasem uzależnione jest to od sposobu uczenia się. Posiadając zapał do nauki, z pewnością szybciej zrobi się postępy. Co więcej nauka angielskiego powinna opierać się na sprawdzonych metodach. Każdy z czasem wypracowuje swoją własną metodę albo korzysta z tych sprawdzonych przez innych lub opracowanych przez profesjonalnych nauczycieli.

Zdolności językowe

Nie każdemu nauka angielskiego przychodzi łatwo. Często szybkość przyswajania sobie nowych umiejętności zależy od naszych indywidualnych zdolności. Istnieją osoby, którym wydaje się, że nigdy nie zdobędą biegłości w posługiwaniu się językiem obcym. Nie znaczy to, że są całkowicie pozbawione możliwości nauczenia się go. Zdarza się, że po prostu wykorzystują metody uczenia się, które nie przystają do ich naturalnych zdolności i dlatego nie osiągają zadowalających rezultatów. Uczą się na przykład wypisanych słów i ich tłumaczeń na pamięć z kartki, podczas gdy jako słuchowcy lepiej zapamiętują słowo mówione niż pisane. Każdy dla kogo nauka angielskiego jest istotna, powinien na pewnym etapie znaleźć najbardziej odpowiadającą mu technikę, która przyniesie najlepsze efekty. Innym aspektem, którego dotyczy nauka angielskiego jest to, że nie znajdą się dwie osoby, które będą umiały posługiwać się nim na tym samym poziomie i będą miały ten sam zasób słownictwa. Tak samo jest zresztą z językiem ojczystym. Nie można więc zniechęcać się słuchając swoich rówieśników, którzy lepiej radzą sobie z językiem. Należy raczej próbować im dorównać.

Angielski dla początkujących

Nauka angielskiego zaczyna się dla każdego w innym momencie życia. Niektórzy mają kontakt z pierwszymi słowami po angielsku w wieku dziecięcym, inni zaczynają się go uczyć nieco później. Sama nauka może się faktycznie rozpocząć w momencie pierwszej styczności z obcą mową i pierwszych prób jej zrozumienia. Nauka angielskiego zaczyna się na poważnie, kiedy oprócz słów zaczynamy przyswajać konstrukcje zdań i podstawy gramatyki, co ma zazwyczaj miejsce podczas lekcji w szkole. Na kurs dla początkujących mogą jednak uczęszczać również dorośli. Ich pierwsze lekcje wyglądają wtedy nieco inaczej niż w przypadku tych dla dzieci. Mali adepci sztuki posługiwania się językiem obcym korzystają z kolorowych podręczników oraz pomocy naukowych, które uczą przez zabawę. U dorosłych nauka angielskiego opiera się na bardziej poważnych metodach. W końcu w zależności od wieku inaczej postrzegamy otaczającą nas rzeczywistość. Chodzi więc o to, aby nauczyć się ją opisywać swoimi słowami, ale w innym niż ojczysty języku.

Popularność języka angielskiego

Język angielski należy do najpowszechniej używanych języków na świecie. W niemal każdym zakątku świata znajdą się ludzie, z którymi można się porozumieć za jego pomocą. Naturalnie jego rozpowszechnienie jest najbardziej dostrzegalne w naszym, europejskim kręgu kulturowym. Znając język angielski, można się porozumieć w każdym europejskim państwie. Dlatego tez nauka angielskiego jest tak rozpowszechniona. Międzynarodowa współpraca w różnych dziedzinach wymaga między innymi umiejętności porozumiewania się między mieszkańcami różnych państw. Stąd też uniwersalizm języka angielskiego jest bardzo praktyczny i znacznie ułatwia kontakty. Nauka angielskiego jest szczególnie rozpowszechniona wśród młodych ludzi. Zdają oni sobie sprawę z tego, że bez umiejętności biegłego posługiwania się nim mają niewielkie szanse na odnalezienie się we współczesnej rzeczywistości. Język angielski jest na tyle popularny, że nie ma obecnie sfery, w której nie występowałyby angielskie słowa i zwroty. Nauka angielskiego jest potrzebna do ich zrozumienia.

Prywatne korepetycje

Nie każdemu odpowiada nauka angielskiego w większej grupie. Niektórzy wolą brać prywatne lekcje u korepetytora, niż chodzić na zajęcia do szkoły językowej. Powodów może być wiele, między innymi możliwość elastycznego dopasowania godzin spotkań i zmiany ich w każdej chwili, czy odwołania spotkania bez straty. Niektórzy, mimo że bardzo chcą się nauczyć, nie robią postępów, gdyż poziom nie jest dostosowany do ich indywidualnych potrzeb. Nauka angielskiego u prywatnego nauczyciela w domu ucznia, według powszechnej opinii, jest bardzo efektywna. Dobry kontakt z nauczycielem może skutkować owocną współpracą. Korepetytor posiadający doświadczenie potrafi dopasować się do oczekiwań ucznia i wybrać taką metodę nauczania, która w danym przypadku przyniesie najlepsze efekty. Nauka angielskiego u korepetytora jest zazwyczaj bezstresowa, o ile potrafi on stworzyć przyjazną atmosferę. Stanowi to dodatkową motywację dla ucznia. Korepetytorzy to często ludzie z dużym doświadczeniem i talentem pedagogicznym, którzy potrafią nie tylko nauczyć, ale także zachęcić do samodzielnej pracy.